Kompis Sverige

Kompis Sverige skapar meningsfulla möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra.
Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut.

Insamlade medel

Insamlat under 2023 (KR)

3 122 804

Insamlat under 2022 (KR)

1 629 717

Insamlat under 2021 (KR)

959 559

Insamlat under 2020 (KR)

2 637 105

Flera medlemmar