RFSL

RFSL stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtq-personer rättigheter.

Många verksamheter och projekt skulle ofta inte kunna genomföras utan stöd från privatpersoner, organisationer och företag. Förutom att RFSL har lång erfarenhet av att driva och stötta projekt så granskas vi även av stiftelsen för insamlingskontroll.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

4 787 910

Insamlat under 2021 (KR)

1 474 850

Insamlat under 2020 (KR)

1 468 064

Insamlat under 2019 (KR)

867 900

Insamlat under 2018 (KR)

1 499 146

Insamlat under 2017 (KR)

604 205

Insamlat under 2016 (KR)

373 539

Insamlat under 2015 (KR)

456 663

BG: 900408-6
PG: 900408-6
SMS:a ett bidrag! SMS:a ett bidrag till nummer 72 929; RFSL50 (50 sek); RFSL100 (100sek); RFSL200 (200 sek)
Besöksadress: Sveavägen 59, 113 59 Stockholm
Postadress: Box 350, 101 26 Stockholm

Flera medlemmar