Östergötlands Stadsmission

Östergötlands Stadsmission arbetar för att stötta människor i utsatta livssituationer. Utgångspunkten är alltid den unika människans behov och förutsättningar i syfte att öka egenmakt och livskvalité genom social omsorg och socialt företagande.

Som opinionsbildare visar vi på brister i samhället och verkar för ett mänskligare samhälle. Tillsammans med andra aktörer inom civilsamhälle, kommun och näringsliv kan vi göra stor skillnad i de städer där vi finns.

Östergötlands Stadsmissionen är medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Tillsammans är vi 10 medlemmar med verksamheter på ett 30-tal orter.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

20 960 000

Insamlat under 2021 (KR)

19 776 000

Insamlat under 2020 (KR)

22 802 000

BG: 900-8780
Swish: 900 87 80
Ågatan 3, 582 22 Linköping

Flera medlemmar