Östergötlands Stadsmission

Östergötlands Stadsmission arbetar för att stötta människor i utsatta livssituationer. Utgångspunkten är alltid den unika människans behov och förutsättningar i syfte att öka egenmakt och livskvalité genom social omsorg och socialt företagande.

Som opinionsbildare visar vi på brister i samhället och verkar för ett mänskligare samhälle. Tillsammans med andra aktörer inom civilsamhälle, kommun och näringsliv kan vi göra stor skillnad i de städer där vi finns.

Östergötlands Stadsmissionen är medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Tillsammans är vi 10 medlemmar med verksamheter på ett 30-tal orter.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

19 776 000

Insamlat under 2020 (KR)

22 802 000

Insamlat under 2019 (KR)

6 231 000

Insamlat under 2018 (KR)

12 435 000

Insamlat under 2017 (KR)

18 706 000

Insamlat under 2016 (KR)

7 287 000

Insamlat under 2015 (KR)

2 573 000

Insamlat under 2014 (KR)

3 690 000

Insamlat under 2013 (KR)

4 489 000

Insamlat under 2012 (KR)

3 749 000

Insamlat under 2011 (KR)

3 332 000

BG: 900-8780
Besöksadress: Ågatan 3, Linköping
Postadress: Box 16, 581 02 Linköping

Flera medlemmar