Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser (Médecins Sans Frontières) ger humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering.

Läkare Utan Gränser har egna projekt i över 60 länder runt om i världen och våra insatser styrs alltid av behov. Vi värnar om att ge omsorg till de mest utsatta grupperna. Vårt arbete består av två delar, den ena är att lindra lidandet hos befolkningar i nöd genom att på plats ge medicinsk och humanitär hjälp. Den andra är minst lika viktig. Det går ut på att höja rösten om de övergrepp och missförhållanden vi bevittnar och på så sätt vara en katalysator för förändring.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

651 336 316

Insamlat under 2021 (KR)

551 904 259

Insamlat under 2020 (KR)

680 666 927

BG: 900-6032
PG: 900603-2
Besöksadress: Fredsborgsgatan 24 4tr, Stockholm
Postadress: Box 470 21, 100 74 Stockholm

Flera medlemmar