Fonden för mänskliga rättigheter

MR-Fondens mission är att genom utbildning, internationellt samarbete, påverkan och granskningsarbete stärka rättighetsperspektivet hos statliga och icke-statliga aktörer i Sverige och internationellt. Vi vill därigenom främja respekten för och åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna. Vi lägger särskild vikt vid att höja kompetensen inom området mänskliga rättigheter hos stat, kommun och civilsamhälle samt att stärka utsatta gruppers rättigheter.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

0

Insamlat under 2021 (KR)

0

Insamlat under 2020 (KR)

0

Klara södra kyrkogata 1, 111 52 Stockholm
802016-0654

Flera medlemmar