Project Playground

Project Playground är en ideell organisation som verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet, grundad 2010 av Prinsessan Sofia och Frida Vesterberg.

Vår vision är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv. Därför arbetar vi med att inspirera, motivera och engagera barn och unga till att ta tillvara sin inre kraft och potential genom en meningsfull fritid.

En meningsfull fritid bygger självkänsla, ambitioner och framtidstro – verktyg att påverka sitt eget liv. Den förverkligar drömmar, skapar sysselsättning och förebilder. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

10 583 291

Insamlat under 2021 (KR)

13 303 100

Insamlat under 2020 (KR)

4 288 973

BG: 900-47 30
PG: 900 473-0
Postadress: Box 56011, 102 17 Uppsala

Flera medlemmar