Unicef Sverige

UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. Vi arbetar i 190 länder på uppdrag av FN för att reglerna i barnkonventionen ska följas.

I regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar gör vi vårt yttersta för att alla barn i hela världen ska få allt som de har rätt till för att kunna överleva och utvecklas.

Vi förhandlar med beslutsfattare, har ständig katastrofberedskap och hjälper till långsiktigt med det mest grundläggande under barnens uppväxt – hela vägen från mammas mage och ut i vuxenlivet. Som till exempel rent vatten, vaccin, hälsovård, bra näring, skola samt skydd mot våld, övergrepp och aids. Vårt arbete finansieras helt av frivilliga bidrag.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 197 373 000

Insamlat under 2021 (KR)

632 100 000

Insamlat under 2020 (KR)

693 426 000

BG: 902-0017
PG: 902001-7
Besöksadress: S:t Eriksgatan 46 C