Muslim Aid

Muslim Aid Sverige – I mänsklighetens tjänst

Muslim Aid är en global bistånds- och utvecklingsorganisation, med bakgrund i Storbritannien, som strävar efter att motverka fattigdom och dess orsaker genom att utveckla innovativa och hållbara lösningar som gör det möjligt för individer och samhällen att leva i värdighet och genom att stödja initiativ som främjar ekonomisk och social rättvisa.

Vår vision är minskad fattigdom, utbildning för alla och att tillhandahålla grundläggande bekvämligheter för dem som behöver; i syfte att skapa en värld där välgörenhet och medkänsla frammanar rättvisa, självtillit och mänsklig utveckling.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

14 760 788

Insamlat under 2021 (KR)

14 828 207

Insamlat under 2020 (KR)

10 302 742

Köpenhamnsgatan 4, 164 42 Kista
BG: 574-6227
Swish: 123 167 07 28

Flera medlemmar