Furuboda Folkhögskola

Furuboda Folkhögskola är Sveriges största folkhögskola för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Vi kämpar för att alla i Sverige ska ha rätt till skola, med eller utan funktionsnedsättning.

Vi grundades 1960 och fokus i verksamheten är enskilda individers utveckling och inkludering i samhället. Som icke vinstdrivande organisation har vi ett annat perspektiv än företag och myndigheter. Vi gör ingenting för att skapa vinst eller för att vi måste. Vi gör det för alla i Sverige ska ha rätt till skola, oavsett förutsättning.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

11 838 000

Insamlat under 2021 (KR)

30 500 547

Insamlat under 2020 (KR)

13 932 594

BG: 900-5943
PG: 900594-3
Besöksadress: Furubodavägen 247