Svenska Afghanistankommittén – SAK

Svenska Afghanistankommittén – SAK är en biståndsorganisation som sedan 30 år arbetar i Afghanistan. Ett arbete som bedrivs inom utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning.

SAK har över 6 000 anställda, varav över 99 % är afghaner. SAKs verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

Insamlade medel

2023 (kr)

32 182 000

2022 (kr)

43 730 000

2021 (kr)

41 661 000

2020 (kr)

32 743 000

BG: 900-7808
PG: 900780-8
Besöksadress: Malmgårdsvägen 63, 3 tr, 116 38 Stockholm

Flera medlemmar