Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse. VI arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett bättre FN. Vi arbetar för fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling genomsyrar all vår verksamhet, från det lokala till det internationella arbetet.

Svenska FN-förbundet engagerar medlemmar i lokalföreningar och distrikt över hela landet. Vi är dessutom paraplyorganisation för ett 80-tal riksorganisationer som är anslutna till oss för att stödja FN-tanken. Genom opinionsbildning och påverkansarbete verkar vi för att Sverige ska fortsätta vara en aktiv FN-medlem och fullfölja internationella åtaganden. En viktig del i vårt arbete är att utbilda och sprida kunskap. Detta gör vi bland annat genom våra certifierade FN-skolor som finns över hela landet samt projektet Glokala Sverige som fokuserar på att få kommuner och regioner att uppnå Agenda 2030.

Vi stödjer den globala FN-rörelsen genom att samarbeta med andra FN-förbund i olika utvecklingsprojekt. Vi driver också projekt för att sprida kunskap i Sverige kring FN:s arbete. Genom projekten samlar vi in pengar till viktiga FN-insatser, så som UNFPA:s arbete mot barnäktenskap och könsstympning samt UNMAS arbete för minröjning och utbildning om riskerna med explosiva lämningar.

All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8, och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

813 655

Insamlat under 2020 (KR)

2 896 018

Insamlat under 2019 (KR)

3 965 312

Insamlat under 2018 (KR)

6 014 220

Insamlat under 2017 (KR)

4 080 092

Insamlat under 2016 (KR)

7 642 000

Insamlat under 2015 (KR)

8 049 488

Insamlat under 2014 (KR)

6 189 000

Insamlat under 2013 (KR)

4 821 000:

Insamlat under 2012 (KR)

3 626 117

Insamlat under 2011 (KR)

2 690 148

PG: 90 05 63-8
Swish: 9005638
Besöksadress: Skolgränd 2, Stockholm