Framtidsjorden

Framtidsjorden är ett ideellt nätverk av organisationer som verkar för socialt och miljömässigt hållbar förändring.

Vi och våra medlemmar folkbildar och organiserar småskaliga jordbrukare, matkonsumenter, urfolk och blivande lokala ledare i Latinamerika, Sydasien och Sverige. Med grundprinciperna ekologi, samarbete och självtillit vill vi se ett fungerande samspel mellan människa och natur idag och för kommande generationer. Tillsammans säkerställer dessa principer en rättvis klimatomställning i enlighet med de Globala målen och Agenda 2030.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

416 933

Insamlat under 2021 (KR)

77 470

BG: 900218-9
Swish: 9002189
802400-5046
Tegelviksgatan 40

Flera medlemmar