Fairtrade Sverige

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för minimilön för anställda och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden för odlare. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Odlarna får också en extra premie som kan användas till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, eller till investeringar i jordbruket. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

7 258 489

Insamlat under 2021 (KR)

5 504 130

Insamlat under 2020 (KR)

5 000 200

BG: 900-3492
PG: 900349-2
Besöks- och postadress: Åsögatan 115, 116 24 Stockholm

Flera medlemmar