Majblomman

Majblomman arbetar mot barnfattigdomen i Sverige. Vår verksamhet startade 1907 då skolbarn började sälja majblommor; en unik tradition som än idag utgör Majblommans kärna. Tack vare barnens insamling kan Majblommans lokalföreningar dela ut ekonomiskt stöd till enskilda barn vars familjer inte har råd med det mest nödvändiga. Det handlar om pengar till kläder, skor, aktiviteter och annat som bidrar till livskvalitet och gemenskap med kompisar.

Allt Majblommans gör har sin grund i barnkonventionen och dess skrivningar om barns rätt till likvärdig utbildning och en meningsfull fritid. Våra insatser ger enskilda barn det de har rätt till och bidrar till ökad jämlikhet bland barn som grupp.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

56 562 000

Insamlat under 2021 (KR)

57 008 000

Flera medlemmar