Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som grundades år 1996.

Målet för Anhörigas Riksförbund är enligt stadgarna:
Stödja anhöriga i deras situation samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående.
Verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet.
Påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas.
Genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete.
Vara delaktig i och främja aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet, såväl nationellt som internationellt.

 

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

508 623

Insamlat under 2021 (KR)

218 850

Insamlat under 2020 (KR)

259 522

Besöksadress: Härdgatan 23, 432 32 Varberg
Postadress: Härdgatan 23, 432 32 Varberg
BG: 900-6453 PG: 90 06 45-3
Swish: 123 900 64 53
802402-4831