Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som grundades år 1996.

Målet för Anhörigas Riksförbund är enligt stadgarna:
Stödja anhöriga i deras situation samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående.
Verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet.
Påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas.
Genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete.
Vara delaktig i och främja aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet, såväl nationellt som internationellt.

 

Insamlade medel

Insamlat under 2020 (KR)

259 522

Insamlat under 2019 (KR)

163 117

Insamlat under 2018 (KR)

5 360

Besöksadress: Härdgatan 23, 432 32 Varberg
Postadress: Härdgatan 23, 432 32 Varberg
BG: 900-6453 PG: 90 06 45-3
Swish: 123 900 64 53
802402-4831