Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som verkar för att barn och unga ska bli tagna på allvar och få tillgång till rätt hjälp av samhället. Det gör vi genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i alla frågor som rör barns rättigheter. Barnrättsbyrån når en extremt utsatt grupp, där ca 80 % inte bor med sina vårdnadshavare. Det är barn som är omhändertagna av samhället, barn som flytt krig och barn som själva tvingats fly hem där de utsätts för våld eller övergrepp.

Förutom stöd till enskilda individer arbetar Barnrättsbyrån med att lyfta barnens erfarenheter till de med makt att förändra för att på så sätt förbättra situationen för fler barn och unga i Sverige.

Insamlade medel

Insamlat under 2020 (KR)

5 268 528

Insamlat under 2019 (KR)

7 879 784

Insamlat under 2018 (KR)

7 632 102

Hornsgatan 83
Bankgiro: 900-6800
Postgiro: 900680-0
Swish: 9006800
802490-6771

Flera medlemmar