ActionAid

ActionAid är en internationell organisation som funnits sedan 1972.  Vår vision är en värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. Fattiga kvinnor och flickor utgör världens mest utsatta.

ActionAid bedriver kampanjer och globalt påverkansarbete för att förändra politiska regelverk och för att stärka människor som lever i fattigdom och utsatthet i att kräva sina rättigheter. I allt vårt arbete fokuserar vi på kvinnor och flickors situation eftersom det är det mest effektiva sättet att minska fattigdomen i ett område. ActionAid är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som samarbetar med  över 2000 andra organisationer världen runt.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

27 726 895

Insamlat under 2021 (KR)

33 232 000

Insamlat under 2020 (KR)

29 467 000

BG: 900-0837
PG: 900083-7
Besöksadress: Renstiernas gata 12, 116 28 Stockholm