Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen kämpar för att barn som lever i fattigdom utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden.

Arbetet pågår i 18 länder inklusive Sverige, med fokus på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Erikshjälpen startades av ett barn. Barnen och deras familjer involveras och de är själva med och förändrar sin vardag, nu och framåt.

Erikshjälpen är också en second hand-rörelse med ett 60-tal butiker som ger intäkter till barnrättsarbetet. I butikerna får människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden arbetstillfällen. Närmare 2000 volontärer engagerar sig i verksamheten som även bidrar till en bättre miljö.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

152 459 000

Insamlat under 2021 (KR)

115 695 308

Insamlat under 2020 (KR)

94 326 640

BG: 900-9283
PG: 900928-3
Besöksadress: Datorgatan 4, 561 33 Huskvarna
Postadress: Box 1, 570 15 Holsbybrunn