Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen kämpar för att barn som lever i fattigdom utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden.

Arbetet pågår i 18 länder inklusive Sverige, med fokus på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Erikshjälpen startades av ett barn. Barnen och deras familjer involveras och de är själva med och förändrar sin vardag, nu och framåt.

Erikshjälpen är också en second hand-rörelse med ett 60-tal butiker som ger intäkter till barnrättsarbetet. I butikerna får människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden arbetstillfällen. Närmare 2000 volontärer engagerar sig i verksamheten som även bidrar till en bättre miljö.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

115 695 308

Insamlat under 2020 (KR)

94 326 640

Insamlat under 2019 (KR)

92 304 432

Insamlat under 2018 (KR)

87 382 912

Insamlat under 2017 (KR)

104 557 054

Insamlat under 2016 (KR)

102 743 000

Insamlat under 2015 (KR)

84 856 701

Insamlat under 2014 (KR)

78 274 835

Insamlat under 2013 (KR)

87 867 266

Insamlat under 2012 (KR)

74 619 764

Insamlat under 2011 (KR)

71 000 000

BG: 900-9283
PG: 900928-3
Besöksadress: Datorgatan 4, 561 33 Huskvarna
Postadress: Box 1, 570 15 Holsbybrunn

Flera medlemmar