Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission är en professionell idéburen organisation som stödjer människor som lever i någon form av social utsatthet.

Det kan handla om unga tjejer som tappat fotfästet, vuxna män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruksproblematik och kvinnor som behöver en trygg plats att bo på. Det dagliga arbetet spänner från akut nödhjälp till strukturerat förändringsarbete i varje enskilt fall. Målet är att varje människa ska stärka sin egen kraft och förmåga och därmed återta kontrollen över sitt liv. Skåne Stadsmission finns på fyra orter i Skåne: Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

35 571 353

Insamlat under 2021 (KR)

28 003 412

Insamlat under 2020 (KR)

30 518 227

BG: 900-3252
PG: 900325-2
Besöksadress: Amiralsgatan 20 i Malmö

Flera medlemmar