ChemSec

ChemSec arbetar för att barn, djur och natur inte ska utsättas för skadliga kemikalier. Vår vision är en värld där vi inte behöver vara oroliga för att leksaker och vardagsprodukter kan påverka barns intelligens negativt.

Därför riktar ChemSec sig mot de som använder, tillverkar, investerar i och lagstiftar kring kemikalier – nämligen företag, investerare och beslutsfattare. Vi verkar för en hållbar och strikt kemikalielagstiftning – främst inom EU men även i andra delar av världen. ChemSecs utvecklar internetbaserade verktyg, som SIN-listan och Textilguiden, för en smartare kemikaliehantering. Flera av verktygen är internationellt erkända av FN och EU och används av tiotusentals personer.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

7 936 989

Insamlat under 2021 (KR)

13 655 433

Insamlat under 2020 (KR)

6 833 760

BG: 900-6123
PG: 90 06 12-3
Besöksadress: Första Långgatan 18
Postadress: 413 28 Göteborg

Flera medlemmar