Västerås Stadsmission

Västerås Stadsmissions finns till för människor i Västerås Stad som behöver hjälp och stöd att hitta sin egen motivation och kraft för att kunna påverka och förändra sin livssituation. Det kan handla om bl.a hemlöshet, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet, ungdomar i utsatthet och riskmiljöer etc.

  • Ungdomsteamet vänder sig till ungdomar mellan 13-25 och har inom sitt arbetsområde tre verksamheter bestående av Ungdomsbussen, Hållplatsen och Enter.
  • Inom område vuxen finns dagverksamheten som vänder sig främst till människor i hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa. Härifrån utgår vuxenteamet som på den enskildes initiativ hjälper och stärker de individer som vill åstadkomma en förändring i sin livssituation.
  • Arbete och sysselsättning är en verksamhet som syftar till att ta tillvara de resurser och kompetenser hos människor som av olika anledningar befinner sig långt från arbetsmarknaden.
  • Inom Västerås Stadsmissions verksamhet finns två second handbutiker. Här finns det möjlighet för individer att använda sin resurs och kompetens i en praktik eller arbetsträning.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

11 067 763

Insamlat under 2021 (KR)

9 931 683

Insamlat under 2020 (KR)

8 203 067

PG: 900160-3
Besöksadress: Ängsgärdsgatan 4, 721 30 Västerås