Djurens Rätt

Djurens Rätt arbetar för att hjälpa djur som lider i livsmedelsindustrins djurfabriker, djurförsökslaboratorier, pälsfarmernas burar och djur som på andra sätt utsätts för lidande av människor.

Djurens Rätt bildades 1882 och har idag ungefär 50 000 medlemmar. Syftet med vår verksamhet är att skapa ett djurvänligare samhälle.

Djurens Rätt har kontakt med politiker och myndigheter både i Sverige och utomlands för att de ska ta hänsyn till djurens intressen i sina beslut. Vi riktar oss också till allmänheten och företag för att informera om djurens situation.

Djurens Rätt får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av frivillig hjälp för att kunna hjälpa djuren.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

47 846 103

Insamlat under 2021 (KR)

44 099 861

Insamlat under 2020 (KR)

34 215 064

PG: 901087-7
Besöksadress: Hornsgatan 123, Stockholm
Postadress: Box 171 32, 104 62 Stockholm

Flera medlemmar