Diakonia

Varken pengar eller idéer förändrar världen. Det gör människor som vill något. Diakonia – People Change the World är en biståndsorganisation som jobbar med långsiktig förändring. Vi vill förändra världen. Och vi vet hur. För en långsiktig förändring av världen krävs det att vi är många.

I våra projekt tillämpar vi en välbeprövad tre-stegsmodell: kunskap, organisering och påverkan. Kunskap är en förutsättning för att kunna skapa förbättringar. Organisering krävs om vi vill samla krafter för att åstadkomma bestående förändringar. Det är först när vi har kunskap och är organiserade som vi kan påverka vår situation på allvar.

Du kan vara med och investera i smarta lösningar på stora problem – för en rättvis, jämlik och hållbar framtid.

Insamlade medel

Insamlat under 2019 (KR)

95 996 622

Insamlat under 2018 (KR)

71 679 000

Insamlat under 2017 (KR)

63 201 000

Insamlat under 2016 (KR)

54 540 000

Insamlat under 2015 (KR)

43 447 000

Insamlat under 2014 (KR)

36 832 000

Insamlat under 2013 (KR)

36 073 000

Insamlat under 2012 (KR)

33 415 000

Insamlat under 2011 (KR)

28 679 000

BG: 903-3044
PG: 903304-4
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma
Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma

Flera medlemmar