Diakonia

Sedan 1966 arbetar Diakonia för en rättvis, jämlik och hållbar framtid. Tillsammans med människor runt om i världen skapar vi smarta lösningar på världens stora problem.

Det handlar till exempel om att flickor i Bangladesh lär sig cykla. Då kan de enklare ta sig till skolan och risken för barnäktenskap minskar. Men det handlar också om att påverka politiska beslut, såväl i länderna där vi driver projekt som i Sverige och EU.

Vi arbetar i 25 länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Samarbetet med lokala organisationer som har god kunskap om situationen gör att vi kan ha örat mot marken och satsa på de projekt som behövs bäst på varje plats. Allt vårt arbete utgår från en feministisk analys, för det finns ingen riktig rättvisa utan jämställdhet.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

63 944 000

Insamlat under 2021 (KR)

60 236 000

Insamlat under 2020 (KR)

70 959 000

BG: 903-3044
PG: 903304-4
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma
Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma

Flera medlemmar