Scouterna

Sverige står inför stora utmaningar och flera av dem är akuta att lösa. Barn och unga mår allt sämre och tusentals nyanlända barn ska hitta en plats och trygghet i ett nytt hemland. Scouterna ger över 65 700 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer.

Scouterna har verktyg och metoder som kan lösa samhällsutmaningar men saknar resurser för att kunna bidra fullt ut. Så du behövs. Med ditt stöd kan Scouterna göra ännu mer och fler barn och unga få en trygg meningsfull fritid fylld med äventyr och kompisar!

Psykisk hälsa och trygg fritid

All vår verksamhet ska vara trygg och säker – fri från kränkningar och övergrepp. Vi har utbildningar och program för att få både ledare och barn att kunna se, lyssna och agera innan det gått för långt. Det handlar om att skapa trygga individer och verksamhet – t ex att bli trygg i sig själv och i sin egen kropp innan trycket från kompisar och samhällsideal blir för stort eller att genom ledarskapsverktyg skapa tro på sig själv, sina egna idéer och att kunna förverkliga dem.

Integration och mångfald

Vi vill vara en organisation för alla, därför är integration och mångfald våra ledord. Vi gör det på flera sätt, exempelvis genom våra nystartskonsulenter som jobbar på orter där scouting inte finns idag, vi stöttar lokala kårer som bjuder in barn och unga som precis anlänt Sverige. Dessutom bjuder vi på vår erfarenhet av ledarskap genom att genomföra ledarskapsutbildningar med organisationer som GUTS, Mitt 127 och Hela Malmö i syfte att tillsammans kunna starta lokala föreningar. På så vis öppnar vi upp det etablerade föreningslivet för fler och många får möjlighet att hitta en gemenskap i föreningsvärlden.

Ledarskap

Vi skapar framtidens ledare och det startar redan i åttaårsåldern. I Scouterna får unga tidigt prova och utveckla sitt värdebaserade ledarskap. Det gör barnen medvetna om sina värderingar, medvetna om hur de beter sig men också medvetna om personerna omkring dem. Det sker i verksamheten där man i en trygg miljö får testa att misslyckas och prova igen. Vi reflekterar tillsammans kring vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

Tillsammans gör vi världen bättre!

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

24 961 274

Insamlat under 2021 (KR)

23 556 032

Insamlat under 2020 (KR)

19 095 903

BG: 900-0522
PG: 900052-2
Besöksadress: Instrumentvägen 19, Hägersten
Postadress: Box 42 034, 126 12 Stockholm