Star for Life

Star for Life Insamlingsstiftelse är en internationell non-profit organisation som jobbar med utbildning i Sydafrika och Namibia med syfte att motivera och inspirera unga till bättre liv och ökad framtidstro. Star for Life har utvecklat en unik metod för att stärka ungas självkänsla och därigenom motiveras eleverna att förbättra sitt hälsobeteende och sina skolresultat. Målet med verksamheten i Sydafrika och Namibia är motiverade unga vuxna som tar aktiva beslut i alla områden av livet. Genom detta vill vi stoppa spridningen av hiv, få fler unga att välja högre studier och skaffa sig pålitlig och hållbar försörjning.

Utvärderingen av vår verksamhet visar att elever i våra skolor
– förbättrar sitt hälsobeteende
– i lägre grad bli gravida i tonåren
– förbättrar sina skolresultat
– är mer villiga att ta ett hiv-test

Mer om våra resultat kan du läsa i vår Comprehensive Evaluation.

MISSION
To inspire young people to value learning, acquire the knowledge and skills they need for productive work and live healthy and meaningful lives.
VISION
A future in which young people are empowered to realise their dreams as responsible members of caring communities.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

29 660 295

Insamlat under 2021 (KR)

25 397 063

Insamlat under 2020 (KR)

27 832 091

Besöksadress: Valhallavägen 117G, 115 31 Stockholm
Postadress: Dockplatsen 1, 211 19 Malmö
Gåvonummer BG: 900-1611