Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen

Human Rights Watch är en oberoende, internationell människorättsorganisation med syfte att försvara och främja mänskliga rättigheter runt om i världen.

För att upprätthålla mänsklig värdighet och föra fram frågan om mänskliga rättigheter utreder vi grundligt brott mot de mänskliga rättigheterna, publicerar dessa fakta offentligt och pressar makthavare att respektera rättigheter och säkra rättvisa.

Human Rights Watch etablerade sig i Sverige 2015 för att stärka sitt påverkansarbete i viktiga människorättfrågor både nationell och internationellt. Kontoret för en dialog med svenska beslutsfattare inom både regering och olika samhällssektorer som en del av påverkansarbetet. Kontoret genomför även en rad olika aktiviteter för att engagera och sprida kunskap om aktuella frågor och forskning, exempelvis panelsamtal, seminarier och filmvisningar.

Human Rights Watch är helt beroende av enskilda bidrag och tar ej emot statligt stöd. Med cirka 400 medarbetare runt om i världen publicerar Human Rights Watch varje år mer än 100 rapporter och ytterligare forskningsdokument från 90 länder globalt. Sedan grundandet år 1978 har organisationen gjort sig känd för sin noggranna och precisa rapportering och utövar regelbundet sitt inflytande vid möten med regeringar, FN, fördragsbundna samarbeten såsom Afrikanska Unionen och Europeiska Unionen, finansinstitut och företag för att föra fram frågan om respekt för de mänskliga rättigheterna.

Insamlade medel

2023 (kr)

38 528 162

2022 (kr)

47 232 596

2021 (kr)

32 273 790

2020 (kr)

21 737 189

PG: 90 04 54-0
Postadress: Norrsken House, Human Rights Watch Sweden, Birger Jarlsgatan 57c, Box 78, 113 56 Stockholm.

Flera medlemmar