Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen

Human Rights Watch är en oberoende, internationell människorättsorganisation med syfte att försvara och främja mänskliga rättigheter runt om i världen.

För att upprätthålla mänsklig värdighet och föra fram frågan om mänskliga rättigheter utreder vi grundligt brott mot de mänskliga rättigheterna, publicerar dessa fakta offentligt och pressar makthavare att respektera rättigheter och säkra rättvisa.

Human Rights Watch är helt beroende av enskilda bidrag och tar ej emot statligt stöd. Med cirka 400 medarbetare runt om i världen publicerar Human Rights Watch varje år mer än 100 rapporter och ytterligare forskningsdokument från 90 länder globalt. Sedan grundandet år 1978 har organisationen gjort sig känd för sin noggranna och precisa rapportering och utövar regelbundet sitt inflytande vid möten med regeringar, FN, fördragsbundna samarbeten såsom Afrikanska Unionen och Europeiska Unionen, finansinstitut och företag för att föra fram frågan om respekt för de mänskliga rättigheterna.

Human Rights Watch arbete vägleds av internationell människorättslagstiftning, internationell humanitär lagstiftning, samt respekten för var människas värdighet

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

14 557 637

Insamlat under 2017 (KR)

14 491 496

Insamlat under 2016 (KR)

6 076 000

Insamlat under 2015 (KR)

6 240 590

PG: 90 04 54-0
Postadress: Brahegatan 29, 114 37 Stockholm

Flera medlemmar