Hundstallet

Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen bildades 1908 och är en ideell förening med syfte att driva hundstall för omhändertagande och vård av bland annat vilsekomna hundar och andra behövande hundar som lämnats in av polis och andra myndigheter.

Hundstallet tar i mån av plats även emot privata omplaceringar. Föreningen ska vidare i samråd med övriga hund- och djurskyddsorganisationer och berörda myndigheter arbeta för hundens bästa och verka för ett effektivt hundskydd.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

72 223 000

Insamlat under 2021 (KR)

67 302 000

Flera medlemmar