Reportrar utan gränser

Reportrar utan gränser, RSF Sverige, arbetar med press- och yttrandefrihet i Sverige och i övriga världen. Vi är en ideell organisation som försvarar journalisters rättigheter och allmänhetens rätt till oberoende information. När medier och journalister tystas sätts demokratin ur spel. Det vill vi motverka!

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

4 121 585

Flera medlemmar