Alzheimerfonden

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden stödjer svensk forskning inom demensområdet. Syftet är att bidra till att uppnådda kunskaper och forskningsresultat kan utnyttjas i vården och komma drabbade människor till nytta.

Enskilda bidragare och organisationer har genom Alzheimerfonden möjlighet att stödja medicinsk forskning, undervisning och information om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt utveckling av vård och metoder för behandling.

Alzheimerfonden stiftades 1988 och är sedan 2007 utvald som förmånstagare i Postkodlotteriet.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

42 465 054

Insamlat under 2021 (KR)

34 623 671

Insamlat under 2020 (KR)

56 027 720

BG: 901-1198
PG: 901119-8
Besöksadress: Vegagatan 9, 113 29 Stockholm

Flera medlemmar