Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Vi har ca 11 000 medlemmar. Bröstcancerförbundet har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande behandling, vård och rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på grund av ärftlighet.

Varje år får cirka 9 000 kvinnor i Sverige en bröstcancerdiagnos. Det är en allvarlig sjukdom som berör inte bara den enskilda kvinnan utan också hennes närstående, partner, barn och vänner.

Bröstcancerförbundet driver bröstcancerbehandlades frågor i samhället.

Genom Bröstcancerfonden utvecklar vi stödet till dem som idag lever med bröstcancer samtidigt som vi stödjer bröstcancerforskning.

Bli medlem och stöd vårt arbete!

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

30 380 601

Insamlat under 2021 (KR)

35 276 492

Insamlat under 2020 (KR)

25 232 610

BG: 900-5919
PG: 900591-9
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B
Postadress: Hantverkargatan 25 B 112 21 Stockholm

Flera medlemmar