Convictus

Convictus startade som en kamratförening för personer som levde med hiv och injicerade droger 1986. Det kamratstödjande perspektivet lever kvar och hälften av de som arbetar i organisationen har egen erfarenhet av utanförskap, droger och/eller psykisk ohälsa. Föreningens arbete stödjer människor som lever i utsatthet med särskilt fokus på hemlöshet, beroendetillstånd och hälsa.

Vi har vårt säte i Stockholm med tre lågtröskelverksamheter, ett natthärbärge och två drogfria medlemsverksamheter, flera uppsökande team samt ett kansli och verksamhetsstöd. Vi möter dagligen cirka 300 gäster i våra verksamheter.

Vårt arbete bedrivs på tre ben:

  • Basservice för att attrahera gästgruppen och lindra nöd. Möjlighet till mat, värme, vila, hygien är förutsättningar för att nå effekt med alla andra insatser.
  • Länkningar till expertis för förändring. Samverkan, nätverk och helhetssyn är lösningen för komplexa utmaningar och svåra livssituationer
  • Påverkansarbete gentemot beslutsfattare för ökad kunskap om gästgruppens behov och livsvillkor.

Vision: ”Ett samhälle där alla människor respekteras på sina egna villkor”

Insamlade medel

2023 (kr)

496 766

2022 (kr)

709 764

2021 (kr)

1 154 520

BG: 5262-2677
PG: 90 05 56 - 2
Swish: 900 55 62
Magnus Ladulåsgatan 7, 118 65 Stockholm

Flera medlemmar