Hand in Hand Sweden

Hand in Hands vision är att eliminera fattigdom genom utbildning och företagande. Vårt mål är att skapa 10 miljoner jobb globalt inom 10 år.

Hand in Hand verkar för närvarande i Indien, södra och östra Afrika samt i Afghanistan. Det jobb Hand in Hand gör har levererat resultat. Totalt har över 800 000 kvinnor deltagit i självhjälpsgrupperna i Indien, Afrika och Afghanistan vilket resulterat i att mer än 1,1 miljoner företag har startats och att över 1,6 miljoner jobb skapats. Detta har i sin tur inneburit att mer än 8 000 000 människor har fått bättre levnadsvillkor.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

70 559 499

Insamlat under 2021 (KR)

64 167 359

Insamlat under 2020 (KR)

58 442 373

BG: 900-0910
PG: 900091-0
Besöksadress: Norrtullsgatan 6, 5tr, 113 29 Stockholm
Postadress: Box 5216, 102 45 Stockholm