Individuell Människohjälp – IM

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i elva länder världen över.

Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället. Vi tror på människors egen kraft och vilja att förändra sin egen situation. Därför utformar vi insatserna som hjälp till självhjälp. För att utvecklingen ska bli hållbar arbetar IM nära lokala organisationer och individer som brinner för förändring.

Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos IMs givare, medlemmar och volontärer.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

57 987 000

Insamlat under 2021 (KR)

63 723 777

Insamlat under 2020 (KR)

56 219 019

BG: 900-70 63
PG: 900706-3
Swish: 900 70 63
Besöksadress: Trollebergsvägen 5, 222 29 Lund
Postadress: Box 45, 221 00 Lund, Sweden
845 000-0768