Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen är en idéburen medlemsorganisation som har en lång historia av att arbeta för fred och rättvisa.

Organisationen bildades 1919 och är djupt förankrad i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Kristna Fredsrörelsen vill inspirera, utbilda och mobilisera människor som vill förändra världen till det bättre.
Kristna Fredsrörelsen uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor. Därför arbetar rörelsen med ickevåld som ledstjärna. Men ickevåld är mycket mer än bara en metod, det är också målet, identiteten och visionen för organisationen. Ickevåld bygger på övertygelsen om alla människors lika värde och värdighet. Det handlar om att möta människor med respekt och sträva efter dialog och samarbete.

Kristna Fredsrörelsens verksamhet i Sverige omfattar bland annat påverkansarbete och opinionsbildning i frågor om fred och mänskliga rättigheter. Organisationen lär ut ickevåldsmetoder och manar till motstånd mot rasism och intolerans genom utbildningar i ickevåld, konflikthantering och civilkurage. Mycket av arbetet utförs av organisationens sju lokalgrupper och över hundra utbildade ickevåldstränare.

I det internationella arbetet samarbetar Kristna Fredsrörelsen med ickevåldsorganisationer och människorättsförsvarare i länder som är drabbade av våldsamma konflikter.
I Sydsudan och Västsahara ger Kristna Fredsrörelsen ekonomiskt stöd till lokala partnerorganisationer och skapar nätverk för att tillsammans påverka utvecklingen i en mer fredlig riktning. Genom partnerorganisationerna utbildas människor i ickevåld och religionsdialog.

I Colombia, Guatemala och Mexiko arbetar Kristna Fredsrörelsen även med skydd av människorättsförsvarare – modiga människor som trots trakasserier, hot och våld står upp för mänskliga rättigheter och ett hållbart sätt att leva. Metoden kallas ”preventiv närvaro” och handlar om att synliggöra vad som förekommer och förebygga våld. Genom att vara fredsobservatör på plats visar fredsobservatörerna att omvärlden ser och bryr sig om vad som händer och det minskar risken för hot och våld.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 467 239

Insamlat under 2021 (KR)

1 870 223

Insamlat under 2020 (KR)

756 384

BG: 900-0316
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Stockholm
Postadress: Box 14 138, 167 13 Bromma

Flera medlemmar