ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vår vision är en värld utan sexuell exploatering av barn.

Sexuell exploatering av barn är alla former av utnyttjande av barn för sexuella ändamål. Det sker överallt – i och utanför Sverige – offline och online.

ECPAT Hotline är vår anmälningssida dit människor anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Med hjälp av tipsen kan vi skicka underlag till polisen så att de kan starta en brottsutredning. I ECPAT Hotline tar vi också ner kränkande bilder och filmer på barn från nätet.

En annan viktig del av ECPATs verksamhet är förebyggande, där vi sprider kunskap till barn, ungdomar och föräldrar. Vi arbetar även med opinionsbildning och påverkansarbete mot beslutsfattare. Allt detta gör vi i samarbete med myndigheter, företag och andra organisationer i Sverige och globalt.

Insamlade medel

2023 (kr)

17 857 302

2022 (kr)

20 557 358

2021 (kr)

20 903 523

2020 (kr)

16 986 685

BG: 903-4349
PG: 903434-9
Besöksadress: Sankt Göransgatan 66, 112 33 Stockholm

Flera medlemmar