Mind

Mind (tidigare Föreningen Psykisk Hälsa) främjar den psykiska hälsan i samhället.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, påverkar attityder och sprider kunskap för en bättre psykisk hälsa.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

38 775 829

Insamlat under 2021 (KR)

35 442 978

Insamlat under 2020 (KR)

28 261 813

BG: 900853-3
PG: 900853-3
Besöksadress: Wollmar Yxkullsgatan 14, 1tr
Postadress: 118 50 Stockholm

Flera medlemmar