Mind

Mind (tidigare Föreningen Psykisk Hälsa) främjar den psykiska hälsan i samhället.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, påverkar attityder och sprider kunskap för en bättre psykisk hälsa.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

14 704 875

Insamlat under 2017 (KR)

7 721 447

Insamlat under 2016 (KR)

5 583 875

Insamlat under 2015 (KR)

4 293 083

Insamlat under 2014 (KR)

3 271 151

Insamlat under 2013 (KR)

1 511 000

Insamlat under 2012 (KR)

1 703 000

BG: 900853-3
PG: 900853-3
Besöksadress: Wollmar Yxkullsgatan 14, 1tr
Postadress: 118 50 Stockholm

Flera medlemmar