Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldsson, fick Nobels fredspris. Därefter har vi varit med och tagit emot Nobels fredspris ytterligare tre gånger. Svenska Freds har ca 10 000 medlemmar. Vi är Sveriges största och världens äldsta ännu aktiva fredsförening.

Insamlade medel

2023 (kr)

5 855 055

2022 (kr)

4 964 097

2021 (kr)

4 420 547

2020 (kr)

3 773 156

PG: 90 10 85-1
Besöksadress: Polhemsgatan 4, Kungsholmen, Stockholm

Flera medlemmar