Män för jämställdhet

Organisationen MÄN är en unik plattform för mäns och killars engagemang i jämställdhetsfrågor. Vi sätter män i rörelse i Sverige och världen. MÄN erbjuder trygga rum för självreflektion och samtal, där du kan förändra och förändras tillsammans med andra.

MÄN startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Vår vision är en jämställd värld utan våld. MÄN är en rörelse som välkomnar medlemmar och aktivister av alla kön.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

3 815 915

Insamlat under 2021 (KR)

2 280 191

Insamlat under 2020 (KR)

163 378

Besöksadress: Hammarby Allé 93. 120 63 Stockholm
Postadress: Hammarby Allé 93. 120 63 Stockholm
PG: 90 05 85-1
Swish: 123 613 27 32.
802407-2160

Flera medlemmar