Skansen

Mitt på den gröna ön Djurgården i Stockholm finns Skansen. Stiftelsen Skansen är idag världens äldsta friluftsmuseum, grundat 1891, och varje år kommer cirka 1,4 miljoner gäster hit.

Skansens vision är att vara ledstjärna för lärande och inspirerande upplevelser av natur och kultur i Sverige. För historien, samtiden och framtiden. Gästens upplevelse står i centrum och vi erbjuder en djurpark, ett friluftsmuseum och en plats för inspirerande möten.

Stiftelsen Skansen finansieras via egna intäkter, donationer och genom statligt anslag. Vi är inte vinstdrivande och allt överskott återinvesteras i verksamheten. Skansen är en religiöst och partipolitiskt obunden verksamhet.

Insamlade medel

2023 (kr)

4 636 885

2022 (kr)

10 281 000

2021 (kr)

17 674 982

802003-0154
Postadress: Stiftelsen Skansen Box 27807 115 93 Stockholm
Besöksadress: Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm
BG: 900795-6
Swish: 1234717757

Flera medlemmar