Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till svensk medicinsk forskning inom hjärt- och lungområdet samt informerar om hjärt- och lungsjukdom.

Fonden bildades 1904 som Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos, med målet att besegra tuberkulos (tbc) i Sverige. Numera är Hjärt-Lungfondens mål främst att besegra vår tids stora folksjukdom, hjärtsjukdom. Fonden stödjer forskning kring sjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, plötsligt hjärtstopp, medfödda hjärtfel, stroke, astma och KOL. 2017 delade Hjärt-Lungfonden ut 344 Mkr till hjärt-, kärl- och lungforskning i Sverige. Fonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

446 303 015

Insamlat under 2021 (KR)

459 636 762

Insamlat under 2020 (KR)

416 454 578

BG: 909-1927
PG: 909192-7
Besöksadress: Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm

Flera medlemmar