Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation med ett nätverk av lokalföreningar. Förbundet ingår i Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer och är en av grundarna till Patientriksdagen 2019.

Blodcancerförbundet består av drygt 5000 medlemmar i ett landsomfattande nätverk av 16 lokalföreningar. Deras verksamhet leds demokratiskt av förtroendevalda styrelseledamöter som i sin tur vartannat år väljer en förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen i sin tur drar upp ramarna och riktlinjerna för vad förbundskansliets personalteam ska prioritera och arbeta med. Personalens arbete leds av generalsekreteraren, som också är drivande i Blodcancerförbundets opinionsarbete för en ännu bättre vård och behandlingar.

Blodcancerförbundet och lokalföreningarna arrangerar regelbundet utbildningsaktiviteter, seminarier och möten för personer som drabbats av blodcancer och deras familjer, och erbjuder också stöd och rådgivning.

Vi driver också kampanjer för att öka medvetenheten om blodcancer och vikten av att stödja forskningen kring olika diagnoser genom Blodcancerförbundets fond och Blodcancerfonden med 90-konto.

Insamlade medel

2023 (kr)

17 750 107

2022 (kr)

2 080 598

2021 (kr)

6 963 442

Flera medlemmar