Mattecentrum

Mattecentrum är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening som arbetar för en likvärdig kunskapsinhämtning och för att öka kunskapen i och intresset för matematik. Mattecentrum erbjuder gratis läxhjälp i högstadie- och gymnasiematematik i sina räknestugor och genom sina digitala verktyg.

Mattecentrum har drygt 33 000 elevbesök i sina räknestugor varje år. Till räknestugorna är alla välkomna oavsett skola, ålder och kunskapsnivå. I dag driver Mattecentrum 116 räknestugor i veckan i 34 städer. På plats finns 500 volontärer som hjälper eleverna med sina studier.

Via Mattecentrums digitala verktyg matteboken.se kan man med teori, räkneexempel och videolektioner få stöd dygnet runt. Föreningen driver även pluggakuten.se som är ett forum där elever kan få hjälp och stöd med sina studier.

Mattecentrum arbetar aktivt med att öka barn och ungas kunskap i matematik – alla tjänster är gratis och öppna för alla.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

2 147 919

Insamlat under 2020 (KR)

1 195 449

Insamlat under 2019 (KR)

7 831 689

Insamlat under 2018 (KR)

1 601 684

Insamlat under 2017 (KR)

2 463 390

Insamlat under 2016 (KR)

2 905 907

Insamlat under 2015 (KR)

3 667 098

Insamlat under 2014 (KR)

2 567 073

Insamlat under 2013 (KR)

7 391 400

Insamlat under 2012 (KR)

4 700 264

Insamlat under 2011 (KR)

3 361 429

BG: 900-2684
PG: 900268-4
Besöksadress: The Park Söder, Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65 Stockholm

Flera medlemmar