Ågrenska Vänskapsföreningen

Ågrenska Vänskapsföreningen är en ideell förening, vid sidan av Ågrenska. Vänskapsföreningen arbetar för att skapa möjligheter till upplevelser för funktionsnedsatta barn och ungdomar i Ågrenskas verksamheter.

Syftet är att möjliggöra projekt och aktiviteter, som inte ryms inom Ågrenskas budget. På Ågrenska möter vi barn och ungdomar med olika förutsättningar, men med samma behov som alla andra att delta i helt självklara upplevelser. Tillsammans med dem försöker vi finna lösningar, så att alla ska kunna vara med på sina villkor i spännande och utvecklande aktiviteter. Vi har inte brist på idéer, men ibland har vi brist på resurser!

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

2 432 507

Insamlat under 2021 (KR)

1 385 429

Insamlat under 2020 (KR)

1 041 600

PG: 909110-9
Besöksadress: Lillövägen, 436 58 Hovås

Flera medlemmar