Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar gemensamt med att skapa opinionsbildning och insamlingar samt leda en dialog för utvecklingsfrågor för människor i utsatthet och utanförskap i Sverige.

I Riksföreningen ingår Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

36 488 502

Insamlat under 2020 (KR)

14 535 161

Insamlat under 2019 (KR)

8 630 298

Insamlat under 2018 (KR)

8 677 000

Insamlat under 2017 (KR)

5 693 823

Insamlat under 2016 (KR)

33 675 000

Insamlat under 2015 (KR)

29 187 970

Insamlat under 2014 (KR)

31 727 000

Insamlat under 2013 (KR)

25 141 395

Insamlat under 2012 (KR)

21 493 000

Insamlat under 2011 (KR)

386 159

Flera medlemmar