Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar gemensamt med att skapa opinionsbildning och insamlingar samt leda en dialog för utvecklingsfrågor för människor i utsatthet och utanförskap i Sverige.

I Riksföreningen ingår Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

36 061 516

Insamlat under 2021 (KR)

36 488 502

Insamlat under 2020 (KR)

14 535 161

Flera medlemmar