Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens största humanitära nätverk, och bildades på slagfältet ur en mans önskan att göra en medmänsklig insats. Vårt mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande – vem det än drabbar och hur det än uppstår.

Vi arbetar över hela världen utifrån samma sju grundprinciper, och har en unik roll som väktare av Genèvekonventionerna. I Sverige driver frivilliga rödakorsare tillsammans drygt 1 000 lokalföreningar för att finnas nära de människor som behöver oss. Röda Korset kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Vi räddar liv och ger hopp – varje dag, över hela världen. Var med oss i vår kamp!

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

363 956 000

Insamlat under 2020 (KR)

379 870 000

Insamlat under 2019 (KR)

387 984 000

Insamlat under 2018 (KR)

346 909 000

Insamlat under 2017 (KR)

366 849 000

Insamlat under 2016 (KR)

319 439 000

Insamlat under 2015 (KR)

398 676 000

Insamlat under 2014 (KR)

271 595 000

Insamlat under 2013 (KR)

286 981 000

Insamlat under 2012 (KR)

209 723 000

Insamlat under 2011 (KR)

194 000 000

BG: 900-8004
PG: 900 800-4
Besöksadress: Hornsgatan 54, 118 91 Stockholm

Flera medlemmar