Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare – RFS

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare – RFS har i över 50 år samlat människor till stöd för andra, eldsjälar som utför lagreglerade frivilliguppdrag. Våra medlemmar är till exempel gode män, förvaltare, stödpersoner och biträdande övervakare. Deras arbete bidrar till en ökad delaktighet i samhället och RFS jobbar för att de ska kunna ge ett rättssäkert, kvalitativt och likvärdigt stöd.

Insamlade medel

2023 (kr)

30 167

2022 (kr)

0

2021 (kr)

0

Besöksadress: Frejgatan 75, Stockholm
Swish: 123-5879556

Flera medlemmar