RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

RMSH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsas arbete utgår från vetskapen av att vägen till mental hälsa går via den sociala hälsan. Sedan år 1967 har RSMH kämpat för att mänskliga rättigheter ska gälla även för människor med psykisk ohälsa. RSMH:s arbete omfattar tre verksamhetsområden: stöd och gemenskap, opinionsbildning och samhällspåverkan samt kunskap och utveckling.

Vår vision är att dom av oss med psykisk och social ohälsa kan skaffa sig makt och kontroll över sitt liv och sin vardag så att man kan leva ett fullvärdigt liv såsom bostad/hem, utbildning, arbete, familj, vänner, meningsfull sysselsättning och fritid, tid för vila samt återhämtning.

RSMH vänder sig till alla med egen erfarenhet eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa. Vi vänder oss också till alla som i sin yrkesroll möter människor med psykisk ohälsa och till andra intresserade.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

2 759 121

Insamlat under 2021 (KR)

715 368

Postadress: Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten
Besöksadress: Instrumentvägen 10, Hägersten
802005-6985
BG: 900-8632