Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som arbetar för att förbättra livet för personer med reumatiska sjukdomar genom att sprida kunskap om diagnoser och hur det är att leva med en reumatisk sjukdom.

Vi inbjuder till nätverkande både personligt och digitalt. Förbundet är också genom ett aktivt insamlingsarbete till Reumatikerfonden är viktig bidragsgivare till reumatologisk forskning. Med vår ordförande Lotta Håkansson i spetsen driver vi reumatikernas frågor genom ett mycket aktivt påverkansarbete såväl lokalt som centralt. Vi besvarar remisser, deltar i seminarier och uppvaktar politiker och andra makthavare.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

22 990 000

Insamlat under 2021 (KR)

20 348 629

Insamlat under 2020 (KR)

24 469 629

BG: 900-3195
PG: 900319-5
Besöksadress: Arenavägen 47 121 77 Johanneshov
Postadress: Box 90337 120 25 Stockholm