Asylrättscentrum

Asylrättscentrum verkar sedan 1991 för en rättssäker asylprocess. Vi samlar kunskap om svensk asylrätt och förenar aktörer verksamma inom området.

Asylrättscentrum erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande och andra berörda via telefon och mail. Vi företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt. Vi är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskar vi lagstiftning och dess tillämpning. Sedan 2016 driver vi Barnens Asylrättscentrum som arbetar särskilt för att tillvarata barns rättigheter i asylprocessen samt säkerställa att barn och ungdomar erhåller adekvat juridisk information om sina rättigheter.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

8 684 040

Insamlat under 2021 (KR)

8 118 887

Insamlat under 2020 (KR)

10 769 144

Gustavslundsvägen 141, 167 51 Bromma
BG: 900-5794
PG: 900579-4
Swish: 123 9005794

Flera medlemmar