Naturarvet

NATURARVET är en insamlingsstiftelse vars syfte är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog för att skydda dess hotade djur- och växtarter, samt att därigenom i övrigt gynna friluftsliv och turism för nuvarande och framtida generationer.

NATURARVETS huvuduppgift är att är att ge alla en möjlighet att vara med och bevara Sveriges gammelskogar för all framtid. Det gör vi genom att köpa in och bevara skogsmark med höga naturvärden.

NATURARVET vill bygga en rörelse där alla kan vara med och rädda en del av den svenska gammelskogen. Vi finns till för alla som vill göra en konkret insats för att bevara gammal skyddsvärd skog i Sverige.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

4 860 265

Insamlat under 2020 (KR)

3 528 076

Insamlat under 2019 (KR)

1 468 015

Insamlat under 2018 (KR)

2 550 557

Insamlat under 2017 (KR)

3 447 704

Insamlat under 2016 (KR)

1 293 000

Insamlat under 2015 (KR)

2 252 225

Insamlat under 2014 (KR)

869 877

Insamlat under 2013 (KR)

1 049 428

Insamlat under 2012 (KR)

733 916

Insamlat under 2011 (KR)

1 088 802

BG: 901-1172
PG: 901117-2
Postadress: Björksäter 1, 649 91 Sparreholm

Flera medlemmar