Naturarvet

NATURARVET är en insamlingsstiftelse vars syfte är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gammal skog för att skydda dess hotade djur- och växtarter, samt att därigenom i övrigt gynna friluftsliv och turism för nuvarande och framtida generationer.

NATURARVETS huvuduppgift är att är att ge alla en möjlighet att vara med och bevara Sveriges gammelskogar för all framtid. Det gör vi genom att köpa in och bevara skogsmark med höga naturvärden.

NATURARVET vill bygga en rörelse där alla kan vara med och rädda en del av den svenska gammelskogen. Vi finns till för alla som vill göra en konkret insats för att bevara gammal skyddsvärd skog i Sverige.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

10 145 166

Insamlat under 2021 (KR)

4 860 265

Insamlat under 2020 (KR)

3 528 076

BG: 901-1172
PG: 901117-2
Postadress: Björksäter 1, 649 91 Sparreholm